Hva kan vi gjøre for dere?

Vi leverer  mange tjenester innenfor planlegging og prosjektering av bygg og tekniske anlegg. Ved bruk av avanserte konstrusjonsverktøy ønsker vi å skape funksjonelle løsninger som tar kvalitetsmessige og økonomiske hensyn.

Arbeidet som blir utført er av høy faglig standard, utføres i samsvar med lover og forskrifter, samtidig som vi forsøker å etterkomme oppdragsgivers krav og ønsker.

Enten prosjektet er stort eller lite, gjennom god dialog og grundig behovsanalyse, kan du som kunde få hjelp til å gjennomføre ditt prosjekt.

 
Z-CAD AS, Powered by Joomla! and designed by Terje A. Haugen