Prosjekter
REC SiTech Extension

I perioden august 2008 til februar 2010 har vi hatt i oppdrag å bistå REC SiTech med prosjektering og tegning av teknisk rom og støttesystemer på den nye fabrikken i Glomfjord. Det har vært et omfattende prosjekt bestående av:

 • kjøleanlegg for wafersager 
 • trykkluft system
 • distribusjonslinjer for slurry
 • di-vann
 • såpe og melkesyre
 • romkjølere
 • varme og kjøling til ventilasjon
 • beredersystem
 • nettvannsanlegg til forbruk og prossess
 • avløpssystemer
 • snøsmelteanlegg

 

 


Z-CAD AS, Powered by Joomla! and designed by Terje A. Haugen